ONDT I RYGGEN ?
- der er noget at gøre ved det!

En psykomotorisk synsvinkel kan muligvis forklare årsagen til mange lænderygproblemer og giver dermed helt nye muligheder for behandling og forebyggelse.

Er du klar over at smerterne i din ryg er kroppens forsøg på at råbe din fornuft op?

Erfaringerne fra psykomotorisk behandling viser, at der er en påfaldende sammenhæng mellem de kropslige plager vi pådrager os og den måde vi behandler os selv på. Træthed, spændinger og smerter er kroppens forsøg på at råbe vores opmærksomhed op. Men vi har glemt hvad det vil sige at mærke og tolke disse advarselssignaler og dermed har vi mistet evnen til at passe på os selv. Det er der mulighed for at gøre noget ved!
   
                                 Er du villig til at lytte til din rygs historie?