UNDERLIVS- OG MENSTRUATIONSSMERTER

Affinder du dig med tilbagevendende smerter i underliv og lænd?

Mange kvinders underlivssmerter og menstruationssmerter
stammer fra spændt muskulatur i bækkenet.

Disse spændinger kan afhjælpes og forebygges
med psykoterapeutisk og afspændingspædagogisk behandling.