Søborg Hovedgade 139 A
2860 Søborg
Vejkort

Tlf.: 2365 1230
e-mail: ove@wadum.com
www.slapheltaf.dk

En behandling varer 2 timer og koster 1200 kr.


Psykomotorisk og afspændingspædagogisk behandling - viser nye veje !
Mine arbejdsmetoder er funderet i kropsorienteret psykoterapi på et psykomotorisk og afspændingspædagogisk grundlag. Metoderne er baseret på et helhedssyn, hvor man ikke alene arbejder med den fysiske krop, men inddrager hele mennesket med dets oplevelser af sig selv, dets sansninger, følelsesliv og tænkemåder og holdninger til sig selv, og samspillet med omverdenen. Når mennesker på denne måde inddrages i egen helbredelsesproces og lærer at opfatte smerter og gener som signaler fra kroppen og ikke som sygdomme, åbnes der for helt nye muligheder for afhjælpning og forebyggelse af kropslige lidelser.
Du bliver herre i dit eget liv - og det starter i kroppen.

Psykomotorisk og afspændingspædagogisk behandling, mål og metoder
Behandlingen har til formål at genoprette fuld kontakt med både de kropslige og følelsesmæssige sansninger, regulere muskulaturens spændingsbalance, samt at klienten bliver bekendt med egne ressourcer.

Grundelementerne i metoden er:

Den psykomotoriske og afspændingspædagogiske behandling forgår på behandlerbriks eller madras på gulvet, mens klienten er fuldt påklædt i løstsiddende tøj, som joggingtøj, gamacher eller lignende, der er let at bevæge sig i.
D
a hvert menneske er unikt, tilrettelægges behandlingsforløbet individuelt. Derfor er der ingen generelle retningsliner for et forløbs varighed; det aftales i hvert enkelt tilfælde.
P
sykomotoriske terapeuter dap arbejder efter DAP's etiske regler og har således tavshedspligt.

Ny Side Ny Side Ny Side Ny Side Ny Side Ny Side Ny Side